chabapok: (Default)
Jun. 28th, 2017
04:43 pm
[personal profile] chabapok
Если кратко - у людей отжали землю, люди начали бастовать, подьехали СБУшники, всех запаковали и побили. Типа, наказали.

https://twitter.com/IMARGOMORTIS/status/879798964278702082
https://www.facebook.com/ievgen.shevchenko.7/posts/10207382938691581

https://www.facebook.com/artemervin/posts/576469062523544
РІШЕННЯ ВІЧЕ У БЕРЕЖИНЦІ

Майже дві години тривало віче селян і фермерів у Бережинці Кіровоградської області. На ньому були обговорені болючі питання та прийняті важливі рішення, запропоновані керівником обласної ради Кіровоградщини, а саме:

1. Керівник обласної поліції Кіровоградської області має піти у відставку.

2. Підрозділи поліції та нацгвардії мають покинути межі села. В разі необхідності підтримки громадського порядку ті підрозділи, що були задіяні у вчорашньому побоїщі мають негайно покинути село, а прибути інші службовці.

3. Громада села висловлює повну довіру ГО "Внутрішній корпус батальйону "Донбас"" та наполягає на присутності її членів в межах села для підтримки порядку.

4. Створити робочу групу з представників громади села, місцевої самооборони, депутатів, фермерів та нардепів для притягнення до відповідальності:
- осіб, що здійснили озброєний напад на майно фермерів та вчинили махінації щодо прав власності на землю
- співробітників силових структур, які вчинили озброєний напад на селян, фермерів та ветеранів АТО, що встали на їх захист, викрадення та нищення їх особистого майна.

В разі невиконання або незадовільнення вимог громади, місцевої самооборони та фермерів буде скликатись позачергове засідання обласної ради Кіровоградщини.

Правда на нашій стороні!
З Днем Конституції!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

September 2017

S M T W T F S
     1 2
34567 89
10111213 1415 16
17 18 1920 21 2223
24 25 2627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags